Delphi - Információ a telepített Windows-ról

forráskód letöltése
Mellékelt példában létrehozunk egy TWinInfo névre keresztelt komponenst. Feladata az lesz, hogy összegyűjtsön néhány információt a telepített Windows-ról. Ilyen adat lesz például a verziószám, termék megnevezés, kinek a nevére van regisztrálva a Windows, mi a termékkódja, termékkulcsa, milyen DVD régióba tartozik a rendszerünk. A mellékelt példaprogram megnyitása előtt a WinInfo.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá.

A komponens használata egyszerű: felhelyezése után a property-eiben rögtön olvashatóak a kérdéses értékek, melyek annak ellenére, hogy published-ként deklaráltak értelemszerűen csak olvasható információk lesznek.

A kérdéses információkat a Windows regisztrációs adatbázisa tartalmazza, így azokat csak ki kell olvasnunk onnan.
constructor TWinInfo.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited;
 with TRegistry.Create do begin
  RootKey:=HKEY_LOCAL_MACHINE;
  OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion', false);
  FDVDRegion:=ReadString('DVD_Region');
  FProductId:=ReadString('ProductId');
  FProductKey:=ReadString('ProductKey');
  FProductName:=ReadString('ProductName');
  FRegisteredOrganization:=ReadString('RegisteredOrganization');
  FRegisteredOwner:=ReadString('RegisteredOwner');
  FVersion:=ReadString('Version');
  FVersionNumber:=ReadString('VersionNumber');
  Free;
 end;
end;