Delphi - BDE konfigurációs adatainak lekérdezése

forráskód letöltése
A Borland Database Engine-nek számtalan konfigurációs beállítása van, melyeknek legnagyobb részét a Delphi-hez adott BDEAdministrator segédprogrammal le is kérdezhetünk, vagy akár be is állíthatunk szükség szerint.

Ha viszont ezeket az adatokat programból szeretnénk elérni, akkor a mellékelt TBDEAdministrator komponens nagy segítségünkre lehet. A mellékelt példaprogram megnyitása előtt a BDEAdministrator.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá.

A komponens property-eiben számtalan tulajdonságát megtalálhatjuk a BDE-nek. A komponens jelenlegi verziója a BDE Administrator segédprogram Configuration lapján lévő System kulcs elemeinek értékét képes a property-ein keresztül megmutatni számunkra. Így például ha tudnunk kell azt, hogy a BDE-ben engedélyezett-e, hogy az évszámok négy számjeggyel legyenek-e kijelezve, akkor ezt az alábbi property vizsgálatával eldönthetjük:
if BDEAdministrator1.System.Formats.Date.FourDigitYear then
  ...
A komponens készítésekor több objektumot hoztunk létre, melyeket egymásba ágyaztunk. A felépített objektum hierarchia megegyezik a BDE Administrator-nál lévővel, valamint az ott található egyes értékek elnevezései szintén követik a property-k elnevezéseit.

Az adott értékek lekérdezését a TSession osztály GetConfigParams eljárásával oldjuk meg.

Itt első paraméterként a kért adat hierarchia szintjét kell megadnunk. Például \SYSTEM\FORMATS\NUMBER. Az eredményt egy TStringList osztályból létrehozott változóba kapjuk. Az egyes értékeket a TStringList Values tömbjéből olvashatjuk ki.