Delphi - Állománykicsomagoló komponens

A Delphi rejtett képességei 2. rész

forráskód letöltése
Múlt heti cikkünkben készítettünk egy olyan komponenst, mellyel tetszőleges számú állományt tömöríthettünk össze. Mostani cikkünkben elkészítjük azt a komponenst, mely képes ezeknek a tömörített állományoknak a kicsomagolására. A mellékelt példaprogram megnyitása előtt a Decompress.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá. További szükséges előkészület a Zlib forráskódjainak telepítése. Ennek részletes leírását a múlt heti cikkben megtalálja.

A komponens használatához adja meg azt a könyvtárat a ZlibDir property-ben, ahol a TCompress komponens által tömörített állományok találhatók.

A DecompressDir property-ben adja meg azt a könyvtárat, ahová szeretné elhelyezni a kicsomagolt állományokat.

A kicsomagolást az Execute hívásával tudja elindítani. Futása közben az OnProgress esemény felhasználásával lehet nyomon követni a folyamat aktuális állapotát.

Az OnFilter esemény felhasználásával szűrhetjük, hogy mely állományok kerüljenek kicsomagolásra és melyek ne. Az esemény FileName paraméterében kapjuk a kicsomagolandó állomány nevét. Ha az Enabled paraméternek hamis értéket adunk, akkor a kicsomagolás elmarad.

Az Execute eljárás hívásakor futtatjuk a DecompressOneDir belső eljárásunkat. Itt a FindFirstFile - FindNextFile - FindClose függvényekkel elvégezzük a megadott könyvtárban található állományok keresését. Amikor találunk egy állományt, melynek a kiterjesztése a TCompress komponens által létrehozott zlib kiterjesztésű állomány, akkor a DecompressOneFile eljárást hívjuk meg, paraméterként átadva a talált állomány nevét. Ez az eljárás végzi el az adott állomány kicsomagolását.
procedure TDecompress.DecompressOneDir(source: string);
var
 h: THandle;
begin
 h:=FindFirstFile(PChar(source+'*.*'), FD);
 if h<>INVALID_HANDLE_VALUE then begin
  repeat
   if FD.cFileName[0]<>'.' then begin
    if not (FD.dwFileAttributes and FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY=
       FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) then begin
     if Uppercase(ExtractFileExt(FD.cFileName))=
        '.ZLIB' then begin
      DecompressOneFile(source+FD.cFileName);
     end;
    end;
   end;
  until not FindNextFile(h, FD);
  Windows.FindClose(h);
 end;
end;
A kicsomagolás előtt meghívjuk az OnFilter eseményt, ha van hozzárendelve eseménykezelő. Ha nem kerül elutasításra az adott állomány, akkor a Zlib TDecompressionStream osztálya segítségével elvégezzük a kicsomagolást.
procedure TDecompress.DecompressOneFile(source: string);
const
 BUFFERSIZE=524288;
var
 fs, fd: TFileStream;
 count: integer;
 cs: TCustomZlibStream;
 buffer: array[0..BUFFERSIZE-1] of byte;
 s: string;
 b: boolean;
begin
 b:=true;
 if Assigned(FOnFilter) then begin
  FOnFilter(Self, source, b);
 end;
 if b then begin
  fs:=TFileStream.Create(source, fmOpenRead);
  s:=FDecompressDir+ExtractFileName(source);
  Delete(s, Length(s)-4, 5);
  fd:=TFileStream.Create(s, fmCreate);
  cs:=TDecompressionStream.Create(fs);
  (cs as TDecompressionStream).OnProgress:=DoProgress;
  repeat
   count:=cs.Read(buffer, BUFFERSIZE);
   if count<>0 then begin
    fd.WriteBuffer(buffer, count);
   end;
  until count=0;            
  DoProgress(nil);
  cs.Free;
  fd.Free;
  fs.Free;
 end;
end;

A Delphi rejtett képességei cikksorozat